ក្រសួងបដិសេធទិន្នន័យពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ

​ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​បដិសេធ​ចោល​ទិន្នន័យ​ស្តី​ពី​ការ​បាត់បង់​ព្រៃឈើ​កម្ពុជា​កើនឡើង​ដល់​ប្រមាណ​ជា​ ២​ សែន​ហិ​កតា​ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៦​ ដែល​សកល​វិទ្យាល័យ​ Maryland​ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​រក​ឃើញ​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ ខណៈ​ដែល​មន្ត្រី​ជំនាញ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​ប្រាប់​ថា​ ការ​បាត់បង់​គម្រប​ព្រៃឈើ​២​សែន​ហិ​កតា​នេះ​ គឺជា​ចំនួន​តិច​ជាង​ការ​បាត់បង់​នៅ​បណ្តា​ឆ្នាំ​មុនៗ​។​ …​

ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/2ykHdrP