ក្រសួងជំទាស់នឹងរបាយការណ៍កាប់ឈើខុសច្បាប់

ក្រសួងបរិស្ថានបានជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកបរិស្ថានមួយ ដែលថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែបន្តមិនមានការឈប់សម្រាក ដោយមានឈើជាច្រើនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាម។ …

ម៉ៃ ទិត្យធារ៉ា
http://www.khmertimeskh.com/5078976/ministry-disputes-illegal-logging-report/