ក្រសួង​​​​សរសើរ​ការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​​ថា​​​​​​​​​​​​ជោគជ័យ​ ហើយ​​​​​​​​​​​​ថា​​​​​​គ្មាន​​​​​​​​​ការ​​លួច​ចម្លង

នៅពេលឆ្នាំទី៣ នៃការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កាលពីម្សិលមិញ ក្រសួងអប់រំបានច្រានចោលភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថា មានការព្យាយាមលួចចម្លងយ៉ាងរាលដាល ហើយបានប្រកាសការប្រឡងនេះថាជាជោគជ័យមួយ។ …

ជេនណែល រ៉េតខា​ និង ផាន់ ស៊ូមី
http://www.cambodiadailykhmer.com/33815