ក្រសួង​បំភ្លឺ​អំពី​ច្បាប់​សហជីព​

កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ក្រសួង​ការងារ​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ស្តី​អំពី​ពង្រាង​ច្បាប់​សហជីព​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​នៃ​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​កម្មករ​។​បន្ទាប់​ពី​មានកា​ប្រកាស​ពី​សំណាក់​សហភាព​ស្តី​អំពី​ការ​សរសេរ​លិខិត​ទៅ​កាន់​ក្រសួង​ រដ្ឋសភា​និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ទាមទារ​ការ​លុប​ចោល​ច្បាប់​នេះ​ទាំងស្រុង​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​។​ … ​

ម៉ិច ដារ៉ា
https://www.cambodiadaily.com/news/ministry-hits-back-over-union-law-84636/