ការជួយ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ពី​ការរំលោភ​ផ្លូវភេទ​ កើន​ជិត​ ១៥០%

នៅក្នុង​រយៈពេល​ ៦ ​ខែ ​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ​នេះ​សមត្ថកិច្ច​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ពី​ការរំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​បាន​ចំនួន ២៦៣ ​នាក់​ គឺ​មាន​ការកើនឡើង​រហូត​ដល់​ជិត​ ១៥០ ភាគរយ​ បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ដែល​បញ្ហា​នេះ​បាន​ធ្វើឲ្យ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ និង​សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​សម្តែង​ក្តីបារម្ភ​ ខណៈ​ដែល​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​អំពើ​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​ទាំងនោះ​ភាគច្រើន​គឺជា​កុមារ​។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/30BsMuW