ក្រសួងអប់រំ ណែនាំពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រ ដែលមានហានិភ័យទាបនៃជំងឺកូវីដ-១៩

បន្ទាប់ពីមានការណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន អំពីលទ្ធភាពនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញ លោក ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហានេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំ សម្រាប់សាលារដ្ឋ និងឯកជននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺកូវីដ១៩ទាប។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3zFhjfC