លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​​សុខាភិបាល​​ប្រកាស​​បម្រាម​​ពពោះ​​ជំនួស​នៅ​កម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមការរៀបចំឲ្យមានការពរពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ឈប់សកម្មភាពលើអ្វីដែល ទំនងជាឧស្សាហកម្មដែលរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌បានអំពាវនាវឲ្យចាត់់ទុកប្រតិបត្តិការនេះថា ខុសច្បាប់។ …

Sonia Kohlbacher និង សេក ឧត្តម
http://www.cambodiadailykhmer.com/35151