ក្រសួង​ និង​ដៃគូ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ឧបករណ៍​មួយ​ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ហានិភ័យ​អាកាសធាតុ​

​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​អង្ករ​អន្តរជាតិ​ (IRRI)​ ដែល​ជា​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រាវជ្រាវ​កសិកម្ម​អន្តរជាតិ​ (CGIAR)​ លើ​អាស៊ី​មេ​ហ្គា​-​ដេ​លតា​ស​ (AMD)​ សហការ​ជាមួយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​ (GDA)​ បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ “​ផែនទី​ឆ្លាត​វៃ​អាកាសធាតុ​”​ (CS-Map)​ ដើម្បី​ណែនាំ​ការ​វាយតម្លៃ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​ និង​ផែនការ​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ​។​ …​

ទិត្យ គង្សនូវ
https://www.khmertimeskh.com/501500241/ministry-partners-launch-a-tool-to-understand-climate-risks/