ក្រសួង​ព​ន្លឿ​ន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​ កំពង់​ផែ

ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មានការ​ព​ន្លឿ​ន​ការ​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​ កំពង់​ផែ​ ឲ្យ​បាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។​ ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​ នឹង​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​និង​អភិវឌ្ឍន៍​កំពង់​ផែ​ ការ​លើកកម្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ ការ​ថែរក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់​ ការ​សម្របសម្រួល​ ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​កំពង់​ផែ​ និង​ការ​ការពារ​បរិស្ថាន​។​ …

លឹម ណារី
https://bit.ly/348mfMn