​ណែនាំ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ឯកជន​រៀបចំ​ប្រឡង​តាម​អន​ឡាញ​ ដើម្បី​បង្ការ​ការ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ណែនាំ​ និង​លើកទឹកចិត្ដ​ដល់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ឯកជន​ឱ្យ​ធ្វើការ​បង្រៀន​ និង​រៀន​ពី​ចម្ងាយ​ ឬ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱកាស​ឱ្យ​សិស្ស​បាន​សិក្សា​បន្ត​ រីឯ​សិស្ស​ ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​បឋម​ភូមិ​ និង​ទុតិយភូមិ​ ក្រសួង​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រឡង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ផង​ដែរ​ដើម្បី​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ នៅ​កម្ពុជា​។​ …​

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/34y2mNv