​ក្រសួង​ដល់​និយោជក​៖​ ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ដែល​ទទួល​ប្រាក់ខែ​សំរាប់​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​រោង​ច​ក្​ រ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​ថ្ងៃ​ឈប់​សំរាក​សំរាប់​កម្មករ​ និយោជិត​ និង​បុគ្គលិក​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៥-៧​ ខែតុលា​សំរាប់​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ហើយ​ថា​អ្នក​ដែល​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើការ​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​បន្ថែម​តាម​ច្បាប់​ការងារ​។​ …

រី សូចាន់
https://www.phnompenhpost.com/national/ministry-employers-paid-holiday-pchum-ben