ក្រសួង​នឹង​ស៊ើប​អង្កេត ​អំពើទា​សភាព ​នៅ​តាម​សិប្ប​កម្ម​ឡ​ឥដ្ឋ

នេះជា​ការបញ្ជាក់​របស់​លោក​ អ៊ិត សំហេង ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​បន្ទាប់​ពី​មាន​របាយ​ការណ៍​មួយ ​របស់​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​សា​កល​វិទ្យាល័យ​ Royal Holloway ​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុង​ដ៍​ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា ​«​ឥដ្ឋ​ឈាម​»​ ដោយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ភាព​រីក​ចម្រើន​ខ្លាំង​នៃ​វិស័យ​សំណង់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​ក្រីក្រ​ជា​ច្រើន​គ្រួសារ​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទាស​ភាព​សម័យ​ទំនើប​​ក្នុង​សិប្បកម្ម​ឡ​ឥដ្ឋ​តាម​រយៈ​ការ​ចង​ដោយ​បំណុល​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2yJpyc6