ក្រសួង​អប់​រំ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​លក់​ចំណី​អាហារ​ ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​សិស្ស​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡាបាន​​​អំពាវនាវ​​ជា​ថ្មី​ទៀ​ត​ ឱ្យ​គ្រឹះ​ស្ថាន​សិក្សា​ទាំងអស់​ នៅ​​ទូទាំង​ប្រទេសត្រូវ​ហាម​ឃា​ត់​ កុំ​ឱ្យមាន​ការលក់​​ចំណី​អាហារ ​ដែល​ហួស​កាល​កំណត់ គ្រឿង ស្រវឹង ភេសជ្ជៈ​ប៉ូវ​កម្លាំង និង​ចំណី​អាហារ​​ដែល​គ្មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់ នៅ​ក្នុង​សាលា​ ដែល​អាចធ្វើឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​សិស្សខណៈ​​​សា​លា​ខ្លះ ​នៅ​ពុំទាន់​បាន​អនុវត្ត​តាម​សេច​​​​ក្ដី​ណែនាំស្ដីពី​សុវត្ថិ​​ភាព​ចំណី​អាហារ​របស់​ក្រសួង​នៅ​ឡើយ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2MU4aLr