ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ពី​ វិធី​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​ពុល​អាហារ​ក្នុង​ពេល​ចូល​ឆ្នាំ

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​អនុវត្ត​វិធី​បង្ការ​ចំនួន ​១១ ចំណុច​ ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​កុំ​ឱ្យ​ពុល​ចំណី​អាហារ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ខាង​មុខ​នេះ​ ហើយ​ក៏​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​ស្វែង​រក​ការ​ព្យាបាល​ឱ្យ​បាន​លឿន​បំផុត​ ប្រសិន​បើ​សង្ស័យ​ថា​ខ្លួន​អាច​ពុល​ស្រា និង​ចំណី​អាហារ​ ។ នេះ​បើតាម​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​ដែល​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ​៥ ​ខែ ​មេសា ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2VxD4d2