ការ​សិក្សា៖ ទូរស័ព្ទ​ដៃ​អាច​ជួយ​ទប់​ស្កាត់​ជម្ងឺ​អេដស៍

បច្ចេកវិទ្យា​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​អាច​នឹង​ជា​មធ្យោបាយ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សកម្មភាព​ផ្លូវភេទ​របស់​នារី​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជួយ​ទប់​ស្កាត់​ការ​រីករាល​ដាល​នៃ​មេរោគ​អេដស៍។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អង្គការ KHANA និងមជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​សុខាភិបាល​សកល​លោក នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Touro នៃ​រដ្ឋ​ កាលីហ្វ័រញ៉ា។ …

Cristina Maza
http://bit.ly/2klPmFg