​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​សហការ​ជាមួយ​ប្រទេស​ថៃ​ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ Thaifex-Anuga​ Asia​ 2024

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នាយកដ្ឋាន​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ថៃ​ នឹង​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ “THAIFEX-Anuga​ Asia​ 2024”​។​ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែឧសភា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២៤​ នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ ប្រទេស​ថៃ​។​ …

Rachel David
https://tinyurl.com/3hen9bf8