ផែនការមេ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​រង​ចាំ​ការ​អនុម័ត​ចុង​ក្រោយ​

​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ឆ្នាំ​ ២០២១-២០៣៥​ បាន​ទទួល​ការ​យល់ព្រម​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២១​។​ …

 

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/884075/mondulkiris-tourism-master-plan-green-lit-waiting-for-final-approval/