អ្នកសង្កេតការណ៍ព្រួយបារម្ភលើ សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោត

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ ប្រធាន​ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំមើល​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឯករាជ្យ​មួយ​បាន​រិះគន់​ថា​ ពាក្យ​សំដី​បែប​ហិង្សា​របស់​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​សែន​ និង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផ្សេង​ទៀត​ អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​គិត​របស់​អ្នកបោះឆ្នោត​ សំរាប់​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃ​ការ​ដំណើរការ​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​ដោយ​សេរី​និង​យុត្តិធម៌​។​ …​

ផាន់ ស៊ូមី
https://www.cambodiadaily.com/news/monitor-raises-concerns-over-commune-election-integrity-130428/