អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​៖​ កម្ពុជា​ត្រូវ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​

សម្ព័ន្ធភាព​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បង្កើន​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ និង​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ស្តារ​នីតិសម្បទា​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​។​ នៅ​ក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​ស្រប​ពេល​នឹង​ទិវា​ពិភពលោក​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ (​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែកក្កដា​)​ ក្រុម​នេះ​បាន​និយាយ​ថា​ វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា​ និង​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​ដែល​ជ្រើសរើស​រក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ខេត្ត​ផ្សេង​ទៀត​ ឬ​នៅ​បរទេស​។​ …

Stella-maris Ewudolu
https://aecnewstoday.com/2019/more-effort-to-combat-human-trafficking-needed-in-cambodia-say-ngos/