ក្រសួង​​ដែន​ដី​ឲ្យ​​សាង​សង់ ​៤​៧​ គម្រោងក្នុង​ចំណោម​៦៩​ដែល​​ជាប់​គាំងជាង១​ឆ្នាំ​​​​

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​បាន​អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​សាងសង់​ចំនួន​៤៧​គម្រោង​ក្នុង​ចំណោម​គម្រោង​៦៩​ដែល​បាន​ដាក់​សុំ​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​សាងសង់​តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤-២០១៥​កន្លង​មក​និង​កំណត់​ឲ្យ​រាល់​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​បំពាន​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​សាងសង់​ ក្រសួង​នឹង​ធ្វើ​លិខិត​ទៅ​ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​បញ្ជូន​លិខិត​កំណត់​ទូត​ទៅ​ស្ថានទូត​សាមី​ ជា​ការ​ព្រមាន​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​។​…​

ម៉ៃ​ ទិត្យថារ៉ា
http://bit.ly/1pn9TIl