​កម្មករ​និង​ពាណិជ្ជករ​ជាង​ ១.៦០០​ នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែមីនា​

​គិត​ត្រឹម​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែមេសា​កម្មករ​ជាង​ ១.០០០​ នាក់​និង​អាជីវករ​ជាង​ ៦០០​ នាក់​បាន​ឆ្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​ការ​ឆ្លង​បាន​កត់ត្រា​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែមីនា​…

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50841675/more-than-1600-workers-and-traders-have-been-infected-with-covid-19-since-march-21/