ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ ​កើន​ជាង ៨០០ នាក់ និង​ស្លាប់​ជាង ៥០០ នាក់ ឆ្នាំ ២០១៨

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ថ្មី​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជាង ៨០០ នាក់ ​ហើយ​ភាគ​ច្រើន​នៃ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ទាំង​នោះ​ គឺ​កើត​លើ​ក្រុម​បុរស​រួមភេទ​ជាមួយ​បុរស ​ខណៈ​របាយការណ៍​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ដែរ​ថា ​អ្នក​ជំងឺ​ជាង ​៥០០ នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​អេដស៍។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2Kz8D30