ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេង​របស់​មាតា​បរិស្ថាន​​

បេសកជន​បរិស្ថាន​ចំនួន​៤០​នាក់​បាន​ចាប់ផ្តើម​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែធ្នូ​ដើម្បី​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អេកូ​វ័យក្មេង​ ដែល​មាន​តួនាទី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ពី​តម្រូវការ​ដើម្បី​ការពារ​បរិស្ថាន​។​​ …

Duch Lalin
http://www.khmertimeskh.com/news/18498/mother-nature---s-youthful-ambassadors-get-to-work/