គណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គ​លើកកំពស់​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រោះ​មហន្ដរាយ​

​គណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ប្រកាស​ពី​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ថ្មី​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ រួម​ទាំង​ការ​សម្រេចចិត្ត​ដើម្បី​កែ​លម្អ​ និង​ប្តូរ​ឈ្មោះ​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ និង​កាត់​បន្ថយ​ទឹកជំនន់​ថ្នាក់​តំបន់​ ទៅ​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ទឹកជំនន់​ និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ថ្នាក់​តំបន់​។​ ការ​ប្រកាស​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ពីរ​ឆ្នាំ​ម្តង​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ​ ដែល​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​វុង​តា​វ​ (Vung​ Tau)​ ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ម្សិលមិញ​។​ …​

ប៉ិច សុធារី
https://www.khmertimeskh.com/50598308/mrc-to-upgrade-disaster-centre/