រដ្ឋសភា​ស្វែងរក​ធាតុ​ចូល​បន្ថែម​សម្រាប់​គម្រោង​បឹង​តា​មោក​

រដ្ឋសភា​បាន​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ជាក់​ថា​តើ​មាន​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បង្កើត​តំបន់​បឹង​តា​មោក​ ឬ​យ៉ាងណា​ បន្ទាប់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​បាន​ដាក់​ញត្តិ​។​ លោក​ ប្រាជ្ញ​ ច័ន្ទ​ ជា​សមាជិក​គណៈកម្មការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ទទួល​ពាក្យបណ្តឹង​ អង្កេត​ និង​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋសភា​ ព្រឹទ្ធសភា​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​និយាយ​ថា​ លោក​កំពុង​ស្នើ​សុំ​ការ​បំភ្លឺ​លើ​បញ្ហា​នេះ​ ពីព្រោះ​លោក​បាន​សិក្សា​ពី​ញត្តិ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ ហើយ​មិន​ទាន់​បាន​កំណត់​នៅឡើយ​ទេ​ថា​តើ​មាន​បញ្ហា​អ្វី​កើតឡើង​។​ …

តាំង វីដា
https://www.khmertimeskh.com/50622092/national-assembly-seeks-more-input-on-boeng-tamouk-lake-project/