យន្តការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាតិ​ការពារ​សង្គម​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​

​អង្គការ​ Oxfam​ សហការ​ជាមួយ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម​ (GS-NSPC)​ កំពុង​បង្កើត​យន្តការ​មួយ​ ដើម្បី​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​គាំពារ​សង្គម​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ដែល​នឹង​មាន​សមត្ថភាព​បម្រើ​ជា​យន្តការ​ផ្សាយ​បន្ទាន់​ក្នុង​ករណី​មាន​ជំងឺ​រាតត្បាត​នា​ពេល​អនាគត​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50927009/national-social-protection-broadcasting-mechanism-launched/