ពលរដ្ឋ​ជិត​១​ពាន់​នាក់​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ដាក់​ញត្តិ​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​រក​ដំណោះស្រាយ​ដីធ្លី

ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ៥​០០​នាក់​ តំណាង​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ជិត​ ១០០០​​នាក់ មកពី​៥​ឃុំ ប្រមូល​ផ្តុំគ្នាដាក់​ញត្តិ​ស្នើសុំ​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ក្នុងស្រុក​ស្រែអំបិល​រក​ដំណោះស្រាយ​ដីធ្លី​សមរម្យ​ជូន​ពួកគេ​។ …

សន ចាន់រដ្ឋា
https://www.rfa.org/khmer/news/land/nearly-1-land-disputes-in-koh-kong-petition-commune-authorities-for-resolution-09202022052203.html