​គ​.​ជ​.​ប​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​

​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ហៅ​កាត់​ថា​គ​.​ជ​.​ប​ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០២១​ ។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50949609/nec-calls-on-cambodian-citizens-to-check-their-names-on-voter-list/