គជ​ប​ បង្ហាញ​ចំនួន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាង​ ៤០០០​ រូប​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​អាណត្តិ​នេះ​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ (​គ​.​ជ​.​ប​.)​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកុម្ភៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​បង្ហាញ​ពី​ឯកសារ​និង​ចំនួន​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​សរុប​ក្រុមប្រឹក្សា​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន​ជាង​ ៤០០០​ រូប​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​អាណត្ដិ​ទី​ ៣​ ឆ្នាំ​នេះ​។​ ​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ គ​.​ជ​.​ប​.​ បាន​បង្ហាញ​ថា​ ឯកសារ​ទាំង​ ៤​ ប្រភេទ​នេះ​ មានការ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ចំនួន​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​ ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក​ និង​ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ​ ដែល​មាន​រហូត​ដល់​ ៤១១៤​ រូប​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ អាណត្ដិ​ទី​៣​ ឆ្នាំ​ ២០១៩​។​ …​

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2Gwro6H