គ.ជ.ប គ្រោង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ដើម​ខែ​ក្រោយ

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) កំណត់​យក​ថ្ងៃ​ទី​១​ដល់​១៨​ ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ដោយ​គ្រោង​នឹង​ចុះ​ឈ្មោះ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៤០​ម៉ឺន​នាក់​។ នេះ​បើ​តាម​លោក​ ហង្ស​ ពុទ្ធា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​(គ.​ជ.ប​)​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​​។ លោក ហង្ស ពុទ្ធា បាន​ថ្លែង​ថា គ.ជ.ប គ្រោង​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ចាប់​ពី​ដើមខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ ដោយ​គ្រោង​ស្រង់​ឈ្មោះ​ពល​រដ្ឋ​ឲ្យ​បាន​ជាង​៤​០ម៉ឺន​នាក់។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2Q2qIqe