លោក ស ខេង ឱ្យ​សមត្ថ​កិច្ចពង្រឹង​សន្តិសុខ​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត

លោក ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ណែនាំ​ដល់​អាជ្ញាធរ កងកម្លាំង​មាន​សមត្ថកិច្ច​គ្រប់​ថ្នាក់​ត្រូវ​សហការគ្នា ពង្រឹង​ថែរក្សា​ការពារ​សន្តិសុខ​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ ដើម្បី​បង្ក​បរិយាកាស​ល្អ ដល់​ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​។

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://www.postkhmer.com/national/2021-11-15-0937-226777.html