គជប នឹងពិគ្រោះអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាកស្រុក

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ដើម្បី​ពិគ្រោះ​អំពី​ការ​ចុះ​ពលករ​ចំណាកស្រុក​កម្ពុជា​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោតជាតិ​នា​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​។​ …​

ឃី សុវុឌ្ឍី
http://www.khmertimeskh.com/5075900/nec-meet-migrants-voting-rights/