គ.ជ.ប បើក​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​ចូលរួម​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ

គណៈ​កម្មា​ធិការជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គ.ជ.ប) បាន​ចាប់ផ្ដើ​ម​ទទួល​ចុះប​ញ្ជី​គណប​ក្សន​យោ​បាយ ​និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បេក្ខជ​ន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​ ៧ ដល់​ថ្ងៃទី​ ១១ ​ខែមីនាដើម្បី​ត្រៀម​ចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រាជ-​ធានី​ ខេ​ត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អា​ណត្តិ​ទី៣ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ទី​ ២៦​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ ២០១៩ ខាង​មុខ​នេះ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2NJGF4L