ព្រលានយន្តហោះថ្មីនឹងត្រូវសាងសង់នៅឆ្នាំក្រោយ

យោង​តាម​របាយការណ៍​របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក​បានឱ្យ​ដឹង​ថា ​ផែនការ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​កសាង​ព្រ​លាន​យន្តហោះ​អន្តរជាតិ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។​ …​

ផល សុផានិត
http://www.akp.gov.kh/?p=107909