លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រាប់​មន្ត្រី​ឲ្យ​ធ្វើការ​ដោយ​យក​ច្បាប់​ជា​គោល​

លោក​ ស៊ិ​ក ​ប៊ុន​ហុក​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​(​គ​.​ជ​.​ប​ )​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​មន្រ្ដី​នៅ​ក្រោម​បង្គាប់​ឲ្យធ្វើ​ការ​ដោយ​យក​ច្បាប់​ជា​គោល​ និង​គោរព​ច្បាប់​ ក្រោយ​ពីស្ថាប័ន​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោត​មួយ​នេះ​ បាន​​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ និង​ប្រធាន​លេខាធិ​ការ​ដ្ឋាន​លើកដំបូង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ​ម្សិលមិញ។​ ​…

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2JQybIs