ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ថ្មី​នៅ​លើ​ទន្លេមេគង្គ​

​តំណាង​នានា​មក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡាវ​ ថៃ​ និង​វៀតណាម​ បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ដើម្បី​បើក​ដំណើរការ​ប្រឹក្សា​ប្រចាំឆមាស​ ស្តី​ពី​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​អនុភាព​ទី​៣​ នៅ​ទន្លេមេគង្គ​ក្រោម​ប្រទេស​ឡាវ​។​ …​

Cristina Maza
http://www.phnompenhpost.com/national/new-dam-mekong-looms