រោងចក្រ​ផលិត​ជី​ជប៉ុន​ បើក​ដំណើរ​ការ​នៅ​កម្ពុជា

រោងចក្រ​ផលិត​ជី​ធម្មជាតិ Nangoku តម្លៃ​ជាង​ ២​ លាន​ដុល្លារ ដែល​ជា​ការ​សហការ​វិនិយោគ​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​កម្ពុជា និង​ជប៉ុន បាន​ប្រកាស​បើក​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​សាក​ល្បង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ផលិត​ជី​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​។ …