អន្តរក្រសួង និង​អង្គការ​ សហការ​គ្នា​ការពារ​កុមារ​ពី​អំពើ​ហិង្សារ

អន្ដរ​ក្រសួង ​និង​អង្គ​ការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធ្វើ​ការងារ​លើ​កុមា​រនៅ​កម្ពុជា​ បាន​រួម​គ្នា​បង្កើត​ «គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ដឹក​នាំ​ការ​អនុ​វត្ត​ផែន​ការ​សកម្ម​ភាព​ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់ ​និង​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​ អំពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ​» ​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា​។ ​នេះ​បើ​តាម​លោក ​តូច​ ចាន់​នី ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រ​សួង​សង្គម​កិច្ច​ អតីត​យុទ្ធ​ជន​ និង​យុវ​នីតិ​សម្បទា​ថ្លែង​ប្រាប់​ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍​ម្សិលមិញ។​ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2JUGrpV