ផែ​ព្រះសីហនុ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​​ស្ទង់​តម្លៃ​ភាគហ៊ុន ខ្លួន​ខែក្រោយ

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ(SAP)ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​គ្រោង​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ Book Building (ការ​ស្ទាបស្ទង់​តម្លៃ​ជា​សាធារណៈ)តាមរយៈ​ការ​បោះ​ផ្សាយ​មូលបត្រ​លក់​ជា​លើក​ដំបូង(IPO)របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​នេះហើយ​នេះ​ជា​សកម្មភាព​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា CSXបន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ពន្យារ​ពេល​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១២ នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្ត្រី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ។ …

ជា វណ្ណៈ និង ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/2nJA9QZ