​តួលេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ថ្មី​កាន់តែ​ខិត​ជិត​ចូល​គ្នា​

យោង​ទៅ​តាម​សហជីព​តំណាង​ឱ្យ​កម្មករ​ ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​បាន​កត់ត្រា​តួលេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​បី​ផ្សេង​គ្នា​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​សហជីព​ និយោជក​ និង​រដ្ឋាភិបាល​។​ ភាគី​ទាំង​បី​បាន​នឹង​កំពុង​ជួប​ប្រជុំ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ចំនួន​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នឹង​ទទួល​បាន​ក្នុង​មួយ​ខែ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។​ ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ ១៨២​ ដុល្លារ​។​ លោក​ អាត់​ ធន់​ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ភាគី​ទាំង​បី​បាន​ជួប​គ្នា​ម្តងទៀត​កាលពី​ម្សិលមិញ​ ហើយ​ការ​កែសម្រួល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ចំពោះ​តួលេខ​ដំបូង​។​ …​

មុំ គន្ធា
https://www.khmertimeskh.com/50644500/new-minimum-wage-figures-tabled/