​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ថ្មី​ដើម្បី​សិក្សា​ពូជស្រូវ​ប្រភេទ​ជប៉ុន​នី​កា​ (japonica)

​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ពង្រីក​ទីផ្សារ​នៅ​បរទេស​សម្រាប់​អង្ករ​កម្ពុជា​ ក្រសួងកសិកម្ម​បាន​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ពីរ​ដើម្បី​សហការ​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ពូជស្រូវ​ដែល​មាន​ទិន្នផល​ខ្ពស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ oryza​ sativa​ japonica​។​ អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ (MoU)​ ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​រវាង​លោក​ វេ​ង​ សា​ខុន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​ និង​តំណាង​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រូវ​ហា​យ​ប្រ៊ី​ត​ហ៊ូ​ណា​ន​ និង​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​កសិកម្ម​ ជាង​ស៊ូ​ ឡុ​ង​អាន​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/50103456/new-mou-to-study-japonica-rice-variety/