ការចុះឈ្មោះយានយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីទទួលបានភាពជោគជ័យ

ដោយសារ​តែ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ឈ្មោះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​ថ្មី​ ស្លាក​លេខ​​យានយន្ត​ជាង​ ១៧០០០​គ្រឿង​ ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ ហើយ​បង្កើត​បាន​ប្រាក់​ចំនួន​ ១៤០០០​លាន​រៀល​ (​ប្រហែល​ ៣.៥​លាន​ដុល្លារ​)​ ជា​ប្រាក់​ចំណូល​ជាតិ​។ ​​…

លឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/?p=106511