រដ្ឋា​ភិ​បាល​ បង្កើត​ស​ហ​ព័ន្ធ​ម្រេច​ដើ​ម្បី​លើក​កម្ពស់​ទី​ផ្សារ

រដ្ឋា​ភិ​បាល​​បាន​បង្កើន​សហ​ព័ន្ធ​ម្រេច​កម្ពុជា ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ទី​ផ្សារ​ និង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ប្រ​ឈម​របស់​វិ​ស័យ​​នេះ ខណៈ​​ផលិត​ផល​កសិ​កម្ម​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​មួយ​​នេះ​កំ​ពុង​ប្រ​ឈម​នឹង​ការ​ធ្លាក់​​ចុះ​តម្លៃ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ សហ​ព័ន្ធ​ម្រេច ​និង​គ្រឿង​ទេស​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​​មុន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រ​សួង​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម និង​ក្រ​សួង​កសិ​កម្ម​។ …

ចេង សុខហ័ង
https://bit.ly/2OFicfJ