​អនុក្រឹត្យ​ថ្មី​មាន​គោលបំណង​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​មិនមែន​ពន្ធ​

​កាលពី​ម្សិលមិញ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៧២​ ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ និង​តម្លាភាព​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​មិនមែន​ពន្ធ​។​ បទបញ្ជា​ថ្មី​នេះ​កំណត់​យន្តការ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​នៅ​ពេល​ប្រមូល​ប្រមូល​ និង​ពិនិត្យ​ចំណូល​មិនមែន​ពន្ធ​រួម​មាន​ ចំណូល​ដែល​ប្រមូល​បាន​ពី​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ខេត្ត​ និង​សហគ្រាស​រដ្ឋ​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50502236/new-sub-decree-aims-to-manage-non-tax-revenue-collection/