សៀមរាបនឹងមានអាគារធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដថ្មីមួយទៀត

មន្ទីរពិសោធន៍ថ្មីមួយត្រូវបានដាក់បន្ថែម នៅអាគារធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា មន្ទីរពិសោធន៍នេះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើតេស្តសំណាកពី ៩០០ ទៅ ១០០០ ក្នុងមួយថ្ងៃ។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3mqgLqa