សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ ​រដ្ឋាភិបាល ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​ចុះ​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រៃឈើ

បណ្តាញ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច និង​​ព្រៃឈើ​ចំនួន ២៧ អង្គការ​បាន​ស្នើ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាពិសេស​គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រៃឈើ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រៃឈើ ​នា​ពេល​កន្លង​មក និង​ត្រូវ​ចាត់​វិធានការ​បង្ក្រាប​ទូទាំង​ប្រទេស​ខណៈ​ពួកគេ​មើល​ឃើញ​ថា​ការ​ នាំ​ឈើ​ចេញ​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​នៅ​មិន​មាន​ទិន្នន័យ​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ឡើយ។ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/1RqGu7v