អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​លើក​ឡើង​ថា មន្ត្រី​កម្ពុជា​​ធ្វើ​ដំណើរ​ ទៅ​ប្រទេស​ណូរូ​​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត

យោង​តាម​​អង្គការ​ដែល​មាន​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ដែល​តស៊ូ​មតិ​​ សម្រាប់​សិទ្ធិ​ជន​ភៀសខ្លួន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជន​ភៀស​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ណូរូ​​បាន​និយាយ​ថា មន្ត្រី​កម្ពុជា​​បាន​ត្រឡប់​មក​ប្រទេស​ដែន​កោះ​បាស៊ីហ្វិក​ខាងត្បូង​ដ៏​ តូចនេះ​​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត​​ព្យាយាម​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​ពួកគេ​មួយ​ចំនួន​​ឲ្យ​តាំង ​ ទី​លំនៅ​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ …

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/23712/