អង្គការ ១៩ ជំរុញ​ឲ្យ​ពន្លឿន​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​

អង្គ​ការ និង​ស​មា​គម​ចំនួន ​១៩ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ស្ថា​ប័នរដ្ឋ​ចំ​នួន ៤ ព​ន្លឿ​​ន ការ​​អនុ​ម័ត​​សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួ​ល​បាន​ព័ត៌​មាន​ឲ្យ​បាន​ឆាប់ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​អភិ​បាល​កិច្ច​ល្អ ​និង​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន ​ខណៈច្បាប់​ដែល​អូស​បន្លាយ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដៃ​ក្រសួ​ង​ព័ត៌មាន​​ ដោយ​​កំពុង​បន្ត​នីតិ​វិធី​ ឲ្យ​មាន​ការ​ជជែក​ពិភាក្សា​​ជា​អន្តរ​ក្រសួង​បន្ត​ទៀត។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2TJdMaO