អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាមទារប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោម

អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​៣​ នឹង​ស្នើ​សុំជួប​ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្រោមដែល​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …​

Zahron Sokry
http://www.khmertimeskh.com/5080577/ngos-demand-id-cards-kampuchea-krom/