នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ អង្គការ NGOនានានឹងស្លាប់មុនគេបង្អស់ប្រសិនបើជំនួយត្រូវបានផ្តាច់

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែនកាលពីម្សិលមិញបានរិះគន់ការហៅទូរស័ព្ទថ្មីៗនេះ សម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹង ប្រទេសកម្ពុជាលើអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រនៃវិធានការនេះនិយាយថា រដ្ឋាភិបាលមិនគោរពលទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យ ដោយលោកអះអាងថា អ្នកដែលរងគ្រោះនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមុនគេបង្អស់នោះគឺ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ …

វ៉ែន រដ្ឋាវង្ស
http://www.khmertimeskh.com/news/26080/ngos-die-first-if-aid-cut--pm/